Menu

hasuder

31 Mayıs 2018 Tütünsüz Bir Dünya gününde; tütün kullanımı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiye dikkat çekiyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tütünsüz Bir Dünya Günü olarak kabul ettiği 31 Mayıs tarihinde her yıl tütün kullanımıyla ilişkili sağlık ve diğer riskleri vurgulamakta, tütün tüketimini engellemek için etkili politikaların olması gerektiğini savunmaktadır.

 

Bu yıl (2018) Tütünsüz Bir Dünya Günü teması: “Tütün: kalpleri kırar. Sağlığı seçin, tütünü değil !" olarak belirlenmiştir.

 

Aşağıda yer alan şekilde DSÖ tarafından 2018 yılı için tüm dünyada kullanılması önerilen bir görselin orjinal formatı görülmektedir.1

 

Görsel içeriğinde de yer aldığı gibi tütünün kalplerimizi kırmasına izin vermemeli !

 

Tütün kullanımı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiye ait bazı bilgileri hatırlamakta yarar bulunmaktadır:2

 

  • Dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %75’i düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde meydana gelmektedir. Her yıl 18 milyona yakın kişi bu nedenle ölmektedir.

  • Kalp ve damar hastalıklarının %80’inin nedeni kalp krizi ve inmedir.

  • Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel inaktivite kalp krizi ve inme riskini artırmaktadır.

    • Dünyada yaklaşık 7 milyon kişi her yıl tütün kullandığı için yaşamını kaybetmektedir. Yaşamın biricikliği dikkate alındığında durumun vahameti açıkça görülmektedir.

      • Tütün kullanımı önlendiğinde bu ölümler de önlenebilir.

 

Dumansız hava sahası uygulamaları sayesinde acil servislere kalp hastalıkları nedeniyle başvuruda azalmalar saptanmıştır.3,4 Dolayısıyla hem bireysel düzeyde hem de toplumsal düzeyde bir iyileşme başarılı tütün kontrolü politikaları sayesinde sağlanabilir.

 

Yapılabilecekler oldukça açıktır. Üretim ve kullanım/tüketim döngüsü5 dikkate alındığında etkili politikanın ÜRETİMİN ÖNLENMESİ olduğu görülmektedir. Tütün kullanımına yönelik arzın azaltılması politikalar bu amaç için daha gerçekçidir. Bununla birlikte kısa/orta dönemde diğer adımlara yönelik de çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Bu dönemde; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesi, arım politikalarının gözden geçirilmesi, farkındalık artırıcı çalışmaların geliştirilmesi, bırakma hizmetlerinin yaygınlaştırılması, düz paket uygulamasının gerçeklik kazanması gibi konuların ülkemiz açısından öncelikli olduğu düşünülmektedir.

 

Bırakmak istediğinizde Sağlık Bakanlığı (SB) ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayabilirsiniz ya da SB sigara bırakma polikliniklerine başvurabilirsiniz.

 

Tütünsüz bir dünya dileklerimizi kamuoyu ile paylaşır, saygılar sunarız.

 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tütün İle Mücadele Çalışma Grubu

 

3 Morito N, Miura S, Yano M, Hitaka Y, Nishikawa H, Saku K. Association Between a Ban on Smoking in a Hospital and the In-Hospital Onset of Acute Myocardial Infarction. Cardiology Research. 2015;6(3):278-282. doi:10.14740/cr404e.

4 Yıldız FBarış SABaşyiğit IBoyacı HAydınlık HSönmez PÖ. Role of smoke-free legislation on emergency department admissions for smoking-related diseases in Kocaeli, Turkey. East Mediterr Health J 2015 Feb 2;20(12):774-80.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Paydaşlarımız

Kongre-Sempozyum

Go to top