Menu

hasuder

Üreme sağlığı hizmetleri, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi için gerekli hizmetlerin planlanmasını içermektedir.

ause6 

 Bu hizmetlerin tüm topluma eşit şekilde ulaştırılması, "afetlerde ve acil durumlarda" da en kısa zamanda verilmeye başlanması yaşamsal öneme sahiptir. Afetlerde ve acil durumlarda her zaman eğitimli ve deneyimli personele gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, mezuniyet öncesi eğitimin yanı sıra, mezuniyet sonrasında da yapılacak eğitimlerle bu konunun desteklenmesi önemlidir.

 Bu anlayışla, afetlerde ve acil durumlarda üreme sağlığı hizmetlerinin sunulmasına yönelik uluslararası bir standart olan, “Afetlerde ve Acil Durumlarda Üreme Sağlığı/Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi(MISP) Eğitimi”, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği(HASUDER), Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA) Türkiye Ofisi işbirliğiyle 18-20 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

Eğitimin açılış konuşmaları, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Can Sevinç, HASUDER Başkanı Prof.Dr.Türkan Günay, UNFPA Türkiye temsilcileri Uz.Dr.Behire Özek ve Dr.Gökhan Yıldırımkaya, İzmir İl Sağlık Müdür Yard. Dr.Neşe Zeren Nohutçu ile DEÜTF Halk Sağlığı AD. Başkanı Prof.Dr.Bülent Kılıç tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta, HASUDER Başkanı Prof.Dr.Günay, afetlerde ve acil durumlarda üreme sağlığı hizmetlerinin öncelikli olarak düşünülmediğini, hizmetlere ulaşamama nedeniyle anne ve yenidoğan ölümlerinin arttığını belirtti. UNFPA Türkiye Ofisi’nin, afetlerde ve acil durumlarda üreme sağlığı hizmetlerini koordine edebilecek sağlık insangücü yetiştirmeye yönelik eğitimlerini, HASUDER çatısı altında geliştirmeye istekli olduklarını vurguladı. Bu amaçla UNFPA işbirliği ile “Afetlerde ve Acil Durumlarda Üreme Sağlığı/Minimum Başlangıç Hizmet Sunum Paketi(MISP) Eğitici Eğitimi”ni, 4-8 Aralık 2017 tarihinde 17 farklı üniversiteden 31 katılımcıyla yaptıklarını belirtti. Şu anda uygulayıcı eğitimlerine başladıklarını, ikinci uygulayıcı eğitimini Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini, tüm kurumlara bu konuya verdikleri önem ve destek nedeniyle teşekkürlerini belirterek konuşmasını bitirdi.

Eğitime, Dokuz Eylül, Ege ve Katip Çelebi Üniversiteleri’nin Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalları’ndan 25 araştırma görevlisi, Hemşirelik Fakültesi’nden 3, Ebelik Yüksekokulu’ndan 2 öğretim elemanından oluşan, 30 katılımcı katıldı. Yedi eğitimci tarafından üç gün boyunca sunumlar ve grup çalışmalarıyla sürdürülen eğitimle, katılımcılar afetlerde ve acil durumlarda üreme sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu sağlayacak sağlık personeli olarak yetiştirildiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Paydaşlarımız

Kongre-Sempozyum

Go to top