Menu

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili HASUDER Eğitim Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri

21.Ocak 2014

Raporu hazırlayanlar:

Prof. Dr. Erhan Eser; Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU 

HASUDER Eğitim Üst Kurulu Koordinatörleri

Raporun tümü için tıklayınız

Eğitim Üst Kurulu:

 

Prof.Dr. Erhan ESER ( Koordinatör)

 

Doç.Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU ( Sekreterya)

 

 

Madde 12. Eğitim Üst Kurulu

  1. Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlarından oluşur.
  2. Kurul üyeleri kendi aralarından bir koordinatör ve bir raportör seçerler.
  3. Koordinatör ve raportörün görev süresi iki yıl olup gerekli durumlarda kurul kararı ile uzatılabilir.

Madde 13. Eğitim Üst Kurulunun Görevleri

  1. Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
  2. Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
  3. Yeterlik Yürütme Kuruluna danışmanlık yapar.
  4. Kurul ve komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.
  5. Uygulamada doğan sorunlar hakkında geribildirim verir,  bu sorunların çözümü için yöntem önerir.
  6. Yeterlik Yürütme Kurulu ile yılda bir toplantı yapar.
Go to top