Menu

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

Eşyetkilendirme Komisyonu (Asil ve Yedek) Üyeleri (2017-2021)

(soyad alfabetik)

Dr. Dilek Aslan (Komisyon Yürütücüsü)

Dr. Meltem Çöl

Dr. Erhan Eser

Dr. Metin Hasde

Dr. Selma Karabey

Dr. Bülent Kılıç

Dr. Aliye Mandıracıoğlu

Dr. Ayşe Emel Önal

Dr. Nuray Özgülnar

Dr. Günay Saka

Dr. Nazan Savaş

Dr. Tayyar Şaşmaz

Dr. Cavit Işık Yavuz

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

Eşyetkilendirme Komisyonu (Asil ve Yedek) Üyeleri (2013-2017)

(soyad alfabetik)

Dr. Ayşe Akın

Dr. Sefer Aycan

Dr. Nadi Bakırcı

Dr. Zeynep Baykan

Dr. Ali Ceylan

Dr. Rengin Erdal

Dr. Erol Gürpınar

Dr. Metin Hasde

Dr. Emel İrgil

Dr. Leyla Karaoğlu

Dr. Bülent Kılıç

Dr. Zafer Öztek

Dr. Murat Topbaş

Dr. Reyhan Uçku

Dr. Songül Vaizoğlu

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE RAPORU için tıklayınız

16 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılan HASUDER Seçimli Yeterlik Genel Kurulunda sunulan çalışma raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ... 

 

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız

HASUDER Yeterlik Kurulu Seçimli Genel Kurulu, 16 Mart 2017 tarihinde Antalya’da yapıldı. Toplantıyı HASUDER Başkanı Prof.Dr.Türkan Günay ve HASUDER Yeterlik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ferda Özyurda yönettiler. Toplantıya 27 üye katıldı.

Gündemde yer alan konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı. Raporun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU YÖNERGESİ için tıklayınız

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili HASUDER Eğitim Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri

21.Ocak 2014

Raporu hazırlayanlar:

Prof. Dr. Erhan Eser; Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU 

HASUDER Eğitim Üst Kurulu Koordinatörleri

Raporun tümü için tıklayınız

Türkiye’de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Hıfzısıhha Okulunun kuruluşu ile başlar. Hıfzısıhha Okulu 1936’da 3017 no.lu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat Kanununun 23. Maddesi ile T.C. Merkez Hıfzısıhha Kurumu ( müessesesi) Hıfzısıhha Enstitüsü ve Hıfzısıhha Okulu olarak iki bölümden oluşmak üzere kurulmuştur. (Hıfzısıhha okulunun görevi tabiplerin genel sağlık ve idari görevlerine ait geliştirici eğitim vermek ve sağlıkla ilgili müfettiş, sanayi, ziraat, mühendislik gibi meslek gruplarına eğitim vermek olarak belirtilmiştir.)

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3 
  •  Sonraki 
  •  Son 

Sayfa 1 / 3

Go to top