Menu

Tüberküloz, halk arasında verem olarak bilinen, bir mikrobun sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz, dünyada en sık ölüme neden olan bulasıcı hastalıklar içinde HIV/AIDS enfeksiyonunun ardından ikinci hastalıktır.

üye listesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılında tamamladığı bir araştırma ile dünyada 161 milyondan fazla görme bozukluğuna sahip kişi bulunduğu, bunların yaklaşık 124 milyonunun az görme sorunu ile karşı karşıya olduğu ve 37 milyon kişinin de tam kör grubuna girdiği saptanmıştır.

SORUMLU SÜRÜCÜ, GÜVENLİ YOL, GÜVENLİ ARAÇ VE GÜVENLİ TRAFİK İSTİYORUZ Günümüzde küreselleşme ve ekonomik büyümeye paralel olarak artan ulaşım ihtiyacı, yaşanılan çağın olanakları doğrultusunda hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım olanaklarına olan talebi de artırmıştır. Ancak plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak insan ve eşya hareketliliğindeki hızlı artış gibi etkenler trafik olgusunu, faydalarının yanında trafik kazalarını ve buna bağlı sonuçları ağır bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Tuberkuloz, çoğunlukla genç yaş nüfusunu, hayatlarının en üretken olduğu dönemde etkileyen bir hastalıktır. Hastalığa bağlı ölümlerin çoğu gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Her yıl dünyada yaklaşık 9 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalanmakta, 1.7 milyon insan ölmekte ve çoklu ilaca dirençli tüberküloz olguları yayılmaktadır.

Bu yazıda, 7-13 Ocak Verem Haftası nedeniyle, tuberküloz ile ilgili bazı bilgilerin hatırlatılması amaçlanmıştır.

Go to top