Menu

Çalışma planı

İş Sağlığı Çalışma Raporu ve Planı,İzmir 2010 pdf

İş Sağlığı Çalışma Raporu ve Planı, İzmir 2010 doc

üyeler

Hasuder İş Sağlığı Çalışma Grubu (İSÇG) İSÇG 2008 yılında yapılan 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde kurulmuş ve Çalışma Yönergesi 2009 yılında yapılan Uluslararası Halk Sağlığı Kongresinde kabul edilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya)

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – HASUDER İSÇG

Sayın “Hastanelerde Sağlık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı” Katılımcıları, Sayın İş Sağlıkçılar,

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği İş Sağlığı Çalışma Gurubu (İSÇG) tarafından düzenlenen ve 18 Eylül’de Ankara’da, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Hastanesi Başhekimliği’nin ev sahipliğinde, 27 katılımcı ile gerçekleştirilen “Hastanelerde Sağlık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı” notlarını aşağıda yer almaktadır.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) İş Sağlığı Çalışma Grubu tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Hastanesi, Ankara 'da gerçekleştirilen “Hastanelerde Sağlık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı” 18 Eylül 2010 sunumları aşağıda yer almaktadır.

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” taslağı hakkında HASUDER İş Sağlığı Çalışma Grubu görüşü İş sağlığı bir sistemdir. Bu sistemle ilgili bütün süreçler, bütünsel bir bakışla, yapısal ve işlevsel özellikler göz önüne alınarak irdelenmelidir.

Go to top