TSH GORUNTU

Sonuç Raporu

1- Halk Sağlığı Uzmanları, devlet tarafından kamu sağlık örgütlenmesinde yönetici sorumluluğunu üstlenmek üzere yetiştirilmektedir. Bu görüşten hareketle Sağlık Bakanlığı’nın da talepleri sonucunda son yıllarda giderek artan sayıda halk sağlığı uzmanı yetiştirilmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığımızın gerek merkez gerekse taşra teşkilatında halk sağlığı uzmanlarının önemli bir çoğunluğunun “görev tanımına” uygun olmayan konumlarda çalıştırıldığı görülmektedir. Halk sağlığı uzmanlarının Sağlık Bakanlığı teşkilatında hangi görevlerde çalıştırıldıkları konusunda Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin (HASUDER) bilgi birikimini güncellemesi ve Bakanlıkla paylaşması uygun olacaktır. Başta temel sağlık hizmetleri olmak üzere halk sağlığı uzmanlığı görev tanımı içinde yer alan sorumluluklar ya başka alanda uzman olan hekimlere ya da pratisyen hekimlere verilmiştir. Bu durum, bir hastanede özel bir uzmanlık görevinin, sözgelimi bir üroloji kliniğinin, ilgili uzmanlık alanı dışındaki bir uzmana ya da bir pratisyen hekime verilmesi ile eşdeğerdir; ne bilimsel ne de yönetsel açıdan kabul edilemez. Taslağı kamuoyu ile gayrıresmi kanallarla paylaşılan "torba yasada" birçok disiplinin adı geçerken, adında "halk sağlığı" olan yapılanmalarla ilgili maddelerde "halk sağlığı uzmanının” adı geçmemektedir. Bu önemli eksiklik mutlaka giderilmelidir. Halk Sağlığı uzmanlarının bu konudaki talepleri HASUDER tarafından gerek yönetsel, gerekse hukuksal zeminde gündeme getirilmeli ve süreç ısrarla takip edilmelidir. Öte yandan, temel sağlık hizmetleri sunumu açısından önemli bir insan gücü olan Halk Sağlığı Hemşireliğinin de geliştirilmesi için çalışılmalıdır.

HASUDER SAĞLIK EKONOMİSİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYE LİSTESİ (Mayıs 2015)

No

İsim Soyisim

HASUDER Üyelik

Meslek / Disiplin

Çalıştığı Kurum

e-mail

1

Mahmut S. Yardım

Asıl Üye

Halk Sağlığı Uzmanı

HacettepeÜ.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

2

M. Kaan Sözmen

Asıl Üye

Halk Sağlığı Uzmanı

Katip Çelebi Ü.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

3

Bülent Kılıç 

Asıl Üye

Halk Sağlığı Uzmanı

Dokuz Eylül Ü.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

4

Duygu İşlek

Fahri Üye

Halk Sağlığı Arş. Gör.

Dokuz Eylül Ü.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

5

Sabanur Çavdar 

Fahri Üye

Halk Sağlığı Arş. Gör.

İstanbul  Ü. Cerrahpaşa

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

HASUDER Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu Amaçları

Çalışma Grubu Kuruluş Tarihi:

14 Mayıs 2014

Çalışma Grubu Kuruluş Amaçları:

  • Türkiye’de Sağlık Ekonomisi ile ilgilenen halk sağlığı uzmanlarını HASUDER çatısı altında bir çalışma grubunda bir araya getirmek
  • Türkiye’de Sağlık Ekonomisi ile ilgilenen halk sağlığı uzmanları dışındaki diğer disiplinlerden ve sektörlerden ilgili kişileri ortak bir platformda bir araya getirmek

HASUDER Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu

2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Çalışma Planı

 2014 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar:

1) Halk Sağlığı Uygulamalarında Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri Kursu

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında, 20 Ekim 2014 tarihinde Edirne’de 25 kursiyerin katılımıyla "Halk Sağlığı Uygulamalarında Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri Kursu" düzenlendi. Kurs eğiticileri olarak Mahmut Yardım, Kaan Sözmen, Duygu İşlek ve Sabanur Çavdar görev aldı.

 

Go to top