Menu

HASUDER Medikal Antropoloji ve Sosyoloji Çalışma Grubu Toplantı Raporu

(8 Ekim 2015 / Konya)

Katılımcılar (alfabetik): Bahar Taymaz, Duygu Lüleci, Hande Bahadır, Nur Demirpençe

Raportör: Hande Bahadır

Toplantı Ekim 2014-Eylül 2015 dönemine ait çalışma raporunun ve 2015-2016 dönemi çalışma planının okunmasıyla başlamıştır. Ardından sırasıyla gündem maddeleri tartışılmıştır. Çalışma Raporunn Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

HASUDER MEDİKAL ANTROPOLOJİ ve SOSYOLOJİ (MAS) ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Planı (2015 - 2016)

HASUDER MAS çalışma grubu olarak 2015-2016 döneminde yapılması planlanan çalışmalar altta verilmiştir:

 1. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerle İlgili Doküman Analizi Makale Yazımının tamamlanması (sorumlu: Bahar Taymaz)
 2. Gelecek yıl yapılacak Ulusal Halk Sağlığı Kongresi için:

a)Grubu tanıtan bir poster hazırlanması

b)Kongre aralarında veya kongrede ayrılmış belli zamanlarda göstermek üzere medikal antropoloji-sosyoloji ile ilgili kısa film, belgesel, video vb dokümanter görseller hazırlanması

c)Medikal antropoloji-sosyoloji alanıyla ilgili öne çıkan literatürü içeren bir broşürün hazırlanması ve kongrede dağıtılması

Çalışma Planının Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

HASUDER MEDİKAL ANTROPOLOJİ ve SOSYOLOJİ (MAS) ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Planı (2015 - 2016)

HASUDER MAS çalışma grubu olarak 2015-2016 döneminde yapılması planlanan çalışmalar altta verilmiştir:

 1. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerle İlgili Doküman Analizi Makale Yazımının tamamlanması (sorumlu: Bahar Taymaz)
 2. Gelecek yıl yapılacak Ulusal Halk Sağlığı Kongresi için:
 3. Medikal antropoloji-sosyoloji Kursu hazırlıkları
 4. Yeni kurulan facebook grubunun aktive edilmesi, üye sayısının artırılmasına çalışılacaktır
 5. Çalışma grubu toplantıları daha önce planlandığı şekliyle en geç 6 ayda bir Skype üzerinden yapılmaya devam edilecektir

a)Grubu tanıtan bir poster hazırlanması

b)Kongre aralarında veya kongrede ayrılmış belli zamanlarda göstermek üzere medikal antropoloji-sosyoloji ile ilgili kısa film, belgesel, video vb dokümanter görseller hazırlanması

c)Medikal antropoloji-sosyoloji alanıyla ilgili öne çıkan literatürü içeren bir broşürün hazırlanması ve kongrede dağıtılması

a)Gelecek yıl yapılacak Ulusal Halk Sağlığı Kongresi için organizasyon hazırlıkları

*Varolan kurs programının geliştirilmesi

*Kurs materyalinin önceden hazırlanması

*Kurs düzenleme ücretinin kişi başı 25-30 TL yi aşmayacak şekilde düzenlenmesi için Kongre Düzenleme Kuruluyla iletişim kurulması (sorumlu belirlenmesi)

b)Kursun Ulusal Halk Sağlığı Kongresi dışında da düzenlenmesi için hazırlıklar yapılması

*Kursun 2-3 günlük genişletilmiş bir versiyonunun hazırlanması

*Yurt dışında çalışan arkadaşlarımızın Türkiye seyahatleri ile çakışan tarihlerde onların da katkısını alacak şekilde kurs programı hazırlanması

*Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği ile ortak yapılabilecek kurslar

HASUDER MEDİKAL ANTROPOLOJİ ve SOSYOLOJİ (MAS) ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Raporu (Ekim 2014 - Eylül2015)

HASUDER MAS çalışma grubu olarak 2014 Ekim -2015Eylül döneminde yapılan çalışmalar altta verilmiştir:

 1. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerle İlgili Doküman Analizi ve Makale Yazımı
  (S.Sakarya/H.Bahadır/B.Taymaz/C.Şahan/A.Açıkgöz/Y.Ülken/B.Kılıç).

2014 yılında başlanan çalışmadan hazırlanan bildiri  2014 yılı Aralık ayında “SyrianRefugees in Turkey: A Document Analysis” başlığı ile Beyrut’ta sunuldu (International Symposium on Socio-PoliticalChallenges in MediterraneanRegion). Yeni dokümanların da eklenmesiyle ilerletilen analizlerden makale yazımı ise halen devam etmektedir (sorumlusu Bahar Taymaz). Çalışma Raporunun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

HASUDER MEDİKAL ANTROPOLOJİ ve SOSYOLOJİ (MAS) ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Raporu (Ekim 2014 - Eylül2015)

HASUDER MAS çalışma grubu olarak 2014 Ekim -2015Eylül döneminde yapılan çalışmalar altta verilmiştir:

 1. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerle İlgili Doküman Analizi ve Makale Yazımı
  (S.Sakarya/H.Bahadır/B.Taymaz/C.Şahan/A.Açıkgöz/Y.Ülken/B.Kılıç).

2014 yılında başlanan çalışmadan hazırlanan bildiri  2014 yılı Aralık ayında “SyrianRefugees in Turkey: A Document Analysis” başlığı ile Beyrut’ta sunuldu (International Symposium on Socio-PoliticalChallenges in MediterraneanRegion). Yeni dokümanların da eklenmesiyle ilerletilen analizlerden makale yazımı ise halen devam etmektedir (sorumlusu Bahar Taymaz).

 1. 21 Mart 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen HASUDER Çalışma Grupları toplantısına çalışma grubumuz adına B. Kılıç katılmıştır. Toplantıda grubumuzun yaptığı çalışmalar ve planlanan çalışmalar sunulmuştur.
  1. Ekim ayında Konya’da düzenlenecek olan Ulusal Kongre ile ilgili grup önerileri hazırlanmıştır.2 panel ve 1 kurs olarak verilen öneriler altta yer almaktadır:
  2. Öncelikli çalışma alanları belirlenmiş ve aşağıdaki alanlarda öncelikli olarak grup üyelerinin çalışabileceği, tez, workshop, sempozyum, panel vb toplantı önerilerinin gündeme alınması kararlaştırılmıştır:*Toplumsal Cinsiyet, *Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, *Göçmenler, *Eşitsizlikler,*Sağlık reformları, *Özürlüler, *Yaşlılar
  3. Sosyal medya üzerinden Medikal Antropoloji ve Sosyoloji grubumuzun tanıtılması için bir Facebook sayfası açılmıştır.

PANEL:“HalkSağlığıveMedikalAntropoloji&Sosyoloji ”

Amaç:  Medikal Antropoloji ve Sosyoloji nedir, halk sağlığı uygulamalarıyla nerelerde kesişir?

Gerekçe: Son yıllardaki kongrelerde böyle bir konu gündeme gelmediği için amaç halk sağlığı camiasını bu konuyla tanıştırmaktır.

PANEL:“Türkiye’dekiSuriyeliGöçmenler”

Amaç: Son yıllarda Türkiye’deki sayıları hızla artan Suriyeli Göçmenlerin sorunlarını tartışmak.

Gerekçe: Savaş, göç ve göçmenler Türkiye için giderek önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. Özellikle Güneydeki illerin halk sağlığı müdürlük deneyimlerinin de aktarılması önemlidir ve kongre ortamı bunun için bir fırsattır.

KURS: MedikalAntropoloji&SosyolojiKursu

Amaç:  Medikal Antropoloji ve Sosyoloji nedir, halk sağlığı uygulamalarıyla nerelerde kesişir, halk sağlığı uzmanı bu bilgiyi nasıl kullanmalıdır?

Medikal Antropoloji/Sosyolojide temel kavramlar:

Medikal Antropoloji/Sosyolojinin halk sağlığındaki yeri: 

Toplumsal Cinsiyet: Kadına Yönelik Şiddet, ……

Göç:(Kent, Kır, İşsizlik, Terör, Savaş, Mülteciler….)

Sağlıkta Eşitsizlikler: (Yoksulluk, Gelir Dağılımı…..)

Niteliksel araştırmalarda temel kavramlar:

Medikal Antropolojik/Sosyolojik Çalışma Örnekleri

 1. Çalışma grubu toplantıları en geç 6 ayda bir olmak üzere 2 kez Skype üzerinden gerçekleştirilmiştir.

HASUDER “Medikal Antropoloji ve Sosyoloji” Çalışma Grubu

AMAÇLARI ve ÇALIŞMA ALANLARI

HASUDER Medikal Antropoloji ve Sosyoloji (MAS) Çalışma Grubu iki temel konuda çalışmaktadır:

1) Medikal Antropoloji

2) Medikal Sosyoloji

HASUDER-MAS Çalışma Grubu bu alanlarda aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde HASUDER’e bilgi ve belge üretir: Metnin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

Çalışma raporu

HASUDER Medikal Antropoloji ve Sosyoloji Çalışma Grubu Toplantı Raporu

(8 Ekim 2015 / Konya)

Katılımcılar (alfabetik): Bahar Taymaz, Duygu Lüleci, Hande Bahadır, Nur Demirpençe

Raportör: Hande Bahadır

Toplantı Ekim 2014-Eylül 2015 dönemine ait çalışma raporunun ve 2015-2016 dönemi çalışma planının okunmasıyla başlamıştır. Ardından sırasıyla gündem maddeleri tartışılmıştır.

Sırasıyla gündem maddeleri ve üzerlerine yapılan konuşmalar, alınan kararlar

1)Gelecek yıl yapılacak Ulusal Halk Sağlığı Kongresi için:

a)Çalışma Grubunu tanıtan bir poster hazırlanması:Sorumluluğunu Hande Bahadır üstlenmiştir. Kongre yeri belirlenip, ilk duyurusu yapıldıktan sonra Kongre Düzenleme Kuruluna çalışma grubu olarak başvurularak bir poster alanı ve masa istenecektir. Dünyada medikal antropoloji sosyolojide neleryapılıyor, bizim grubumuz şu ana kadar neler yaptı ve hedefleri neler sorularının yanıtını içeren taslak poster Hande Bahadır tarafından Nisan 2016’ya kadar grupla paylaşılacaktır.Ayrıca medikal antropoloji-sosyoloji alanında yapılan halk sağlığı ve sosyal bilim tezlerinin bir listesi ve olanaklı ise özetleri kongre çantalarınakoymak için de izin istenilmesine karar verilmiştir. Daha önce Yeditepe Üniversitesi’nin yaptığı bu biraraya getirme işlemini Bahar Taymaz bizimle paylaşacaktır.

b)Medikal antropoloji-sosyoloji alanında kısa film, belgesel, video vb dokümanter görsellerhazırlanması:Bu konuda gösterebileceğimiz kısa filmlerin vbsorumluluğunu Bahar Taymaz üstlenmiştir. Kongre toplantı aralarında bize ayrılmış bir alanda (masa veya oda vb) veya kongrede ayrılmış belli yer ve zamanlarda gösterilecek olası dokümanterlerin isimleri ve öneriler toplanacak ve Nisan 2016’ya kadar grupla paylaşılacaktır.Kongre yeri belirlenip, ilk duyurusu yapıldıktan sonra Kongre Düzenleme Kuruluna çalışma grubu olarak başvurularak dokümanter film gösterimi için yer ve mekanistenecektir.

c)Kongrede Medikal antropoloji-sosyoloji üzerine bir oturum önerilmesi: Özellikle bu yıl ve geçtiğimiz yıl akşam oturumlarında Medya ve Sağlık, Karikatürlerle Sağlık gibi oturumların olması; önümüzdeki yıl da “Medikal Antropoloji Sosyoloji” isimli bir oturumu tekrar önerebileceğimizi düşündürtmüştür. Bu konuda kimin görev alacağı ve oturumun ayrıntıları bu yıl çalışma grubu tarafından belirlenecektir.

d)Medikal antropoloji-sosyoloji alanıyla ilgili öne çıkan literatürü içeren bir broşürün hazırlanması ve kongrede dağıtılması:Bu kongreye yetişmeyen gündem maddesi önümüzdeki yıl için genişletilecektir.Sorumluluğu Hande Bahadır ve Bahar Taymaz üstlenmiştir. Hazırlıklarını Nisan 2016’ya kadar grupla paylaşılacaktır.

2)Medikal antropoloji-sosyoloji Kursu hazırlıkları

a)Gelecek yıl yapılacak Ulusal Halk Sağlığı Kongresi için kurs hazırlığı:Sorumluluğu Bülent Kılıç üstlenmiştir.

*Varolan kurs programının geliştirilmesi: Kongre öncesi bir gün olarak yapılan kurslara tekrar başvurulması, ve var olan kurs programının geliştirilmesi

*Kurs materyalinin önceden hazırlanması

*Kurs düzenleme ücretinin kişi başı 25-30 TL’yi aşmayacak şekilde düzenlenmesi için Kongre Düzenleme Kuruluyla iletişim kurulması

b)Kursun Ulusal Halk Sağlığı Kongresi dışında da düzenlenmesi için hazırlıklar yapılması: Sorumluluğu Bülent Kılıç üstlenmiştir.

*Kursun 2-3 günlük genişletilmiş bir versiyonunun hazırlanması:

*Yurt dışında çalışan ve bu konuyla ilgili çalışma grubu içinden veya dışından arkadaşlarımızın Türkiye seyahatleri ile uyumlu tarihlerde onların da katkısını alacak şekilde kurs programı hazırlanması

*Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği ile ortak yapılabilecek kurslar: Konuyu görüşmek için Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği’ndenİnci User’in de katılacağı bir Skype toplantısı yapılması düşünülmüştür.

     3)Yeni kurulan Facebook grubunun aktive edilmesi, üye sayısının artırılması:Sorumluluğu Bahar Taymaz üstlenmiştir.

Facebook grubu üye sayısının artırılması hedeflenmektedir. Gruba katılmasını istediğimiz bireylerin özelliklerinin belirlenmesi, yani grubu tamamıyla açık mı tutmalı yoksa katılımda sağlıkçı veya sosyal bilimci olma ön şartları gibi kuralların olup olmayacağının belirlenmesi amacıyla çalışma grubuna görüş sorulmasına karar verilmiştir.  Şu an grubun kapalı konumda tutulduğu belirtilmiştir.

4)Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerle İlgili Doküman Analizi Makale Yazımının tamamlanması:(sorumlu: Bahar Taymaz).

            Makale yazımının bu yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.

5)Araştırma Önerileri: (sorumlu: Serhat Erdal, Hande Bahadır).

Değişik alanlarda araştırma önerileri gelmektedir. (Sağlık reformları, yaşlılar, engellilik, göçmenler, toplumsal cinsiyet, savaş vb). Bu konuda var olan önerileri ve gönüllü araştırmacıları belirlemek üzere en kısa zamanda çalışma grubundan görüş alınacaktır.

6)Çalışma Grubu Toplantısı: Bir sonraki çalışma grubu toplantısının Ocak 2016’da yapılması kararlaştırılmıştır (sorumlu: Hande Bahadır).

HASUDER “Medikal Antropoloji ve Sosyoloji” Çalışma Grubu

AMAÇLARI ve ÇALIŞMA ALANLARI (Şubat 2014)

Medikal Antropoloji&Sosyoloji Alanında Okunması Önerilen Kitaplar

(Hazırlayan:Bahar Taymaz, 2014)

1. Antropoloji Tarihi (Antropolojide kuramsal yapılanma aşamalarını aktaran çok sade bir dille yazılmış bir başvuru kaynağı)

Thomas Hylland Eriksen

İletişim Yayınevi/Politika Dizisi

2. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma(Temel bir Araştırma Yöntemleri kaynağı)

Belkıs Kümbetoğlu

Bağlam Yayıncılık/

3. 'Yerli'nin Bakışı - Etnografya: Kuram ve Yöntem(Antropolojik araştırmanın geçmişi ve günümüzde geldiği nokta, araştırmada nelere dikkat edilmeli, temel kuramsal yaklaşımlar)

(Etnografya: Kuram ve Yöntem)

N.SerpilAltuntek

Ütopya Yayınevi/Antropoloji Dizisi

4. Kayıp İşçi Kadınlar(Workshop’ta İnci User’in bir bölümünü sunduğu araştırmanın kitabı. Hem yöntem açısından, hem kadın sağlığı açısından önemli bir eser)

(Kayıtdışı Çalışmaya Dair Bir Alan Araştırması)

Aylin AkpınarBelkıs Kümbetoğluİnci User

Bağlam Yayıncılık/Araştırma-İnceleme Dizisi

5. Kırmızı Kar: Toplumsal ve Kültürel Açıdan Ayhali(Sosyolojik araştırma teknikleri kulanılarak yapılmış bir araştırma ancak bedenin nasıl kültürel kale getirildiği ve yorumlandığı ile ilgili önemli bir kaynak)

Aylin Dikmen Özarslan

Bağlam Yayıncılık/

6. Metafor Olarak Hastalık-Aids ve Metaforları(Temel Illness-Sickness-Disease ayrımını en iyi aktaran eserlerden birisi)

Susan Sontag

Agora Kitaplığı/Kültürel Çalışmalar Dizisi

7. Bizim Burada Mikrop Olmaz   (Yerel sağaltım uygulamaları hakkında yazılmış bir etnografi)

(Bir Karadeniz Köyünde Tedavi ve Şifa Usulleri)

SylviaWing Önder

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi/Araştırma - İnceleme Dizisi

8. Tıp Bu Değil(Tıbba eleştirel yaklaşım)

İlknur Arslanoğlu

İthaki Yayınları/Tarih-Toplum-Kuram Dizisi

9. Tıp Bu Değil 2(Tıbba eleştirel yaklaşım)

İlknur Arslanoğlu

İthaki Yayınları/Tarih-Toplum-Kuram Dizisi

10. Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık(Tıbba eleştirel yaklaşım)

Deniz Sezgin

Ayrıntı Yayınları/Schola Dizisi

11. Kliniğin Doğuşu(Tıbba eleştirel yaklaşım, kötü bir çeviri ancak temel bir eser)

MichelFoucault

Epos Yayınları/Bilim-Felsefe-Politika Kitapları

12. Sağlığın Gaspı(Tıbba eleştirel yaklaşım, kötü bir çeviri ancak temel bir eser)

Orjinal isim: LimitstoMedicineMedicalNemesis: TheExproprtion of Health

IvanIllich

Ayrıntı Yayınları/İnceleme Dizisi

HASUDER “Medikal Antropoloji ve Sosyoloji” Çalışma Grubu (Kasım 2015)

Go to top