Menu

HASUDER – Egeli Halk Sağlıkçılar Toplantısı

23 Haziran 2014, Soma, Manisa

Egeli Halk Sağlıkçılar Bölge Toplantısı, “Soma Örneğinde, Maden İşkolunda İş Kazalarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi” başlıklı bir çalıştay biçiminde 23 Haziran 2014, Saat 13 00 – 17 30 arasında Soma’da Türkiye Maden İşçileri Sendikası Toplantı Salonunda büyük bölümü halk sağlıkçı olan yaklaşık 60 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleştirilmiştir.   Aşağıda katılımcılar listesi iletişim formunu dolduran 31 katılımcının isimlerini içermektedir.

Prof.Erhan Eser başkanlığında Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ekibi tarafından HASUDER altında düzenlenen ve programı aşağıda sunulan çalıştaya Türkiye Maden İş Soma Şubesi, İzmir TMMOB Maden Mühendisleri Şubesi katkı vermiştir.

Devamına buradan ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı Çalışma Raporu ve Planı,İzmir 2010 pdf

İş Sağlığı Çalışma Raporu ve Planı, İzmir 2010 doc

Çalışma planı

Hasuder İş Sağlığı Çalışma Grubu (İSÇG) İSÇG 2008 yılında yapılan 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde kurulmuş ve Çalışma Yönergesi 2009 yılında yapılan Uluslararası Halk Sağlığı Kongresinde kabul edilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

üyeler

Sayın “Hastanelerde Sağlık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı” Katılımcıları, Sayın İş Sağlıkçılar,

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği İş Sağlığı Çalışma Gurubu (İSÇG) tarafından düzenlenen ve 18 Eylül’de Ankara’da, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Hastanesi Başhekimliği’nin ev sahipliğinde, 27 katılımcı ile gerçekleştirilen “Hastanelerde Sağlık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı” notlarını aşağıda yer almaktadır.

Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya)

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – HASUDER İSÇG

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” taslağı hakkında HASUDER İş Sağlığı Çalışma Grubu görüşü İş sağlığı bir sistemdir. Bu sistemle ilgili bütün süreçler, bütünsel bir bakışla, yapısal ve işlevsel özellikler göz önüne alınarak irdelenmelidir.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) İş Sağlığı Çalışma Grubu tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Hastanesi, Ankara 'da gerçekleştirilen “Hastanelerde Sağlık Çalışanların Sağlığı Örgütlenmesi Çalıştayı” 18 Eylül 2010 sunumları aşağıda yer almaktadır.

Go to top