Menu

Halk Sağlığı Bilişimi Çalışma grubunun amacı, Dünyada halk sağlığı bilişimi alanındaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin Türkiye’de yayılmasını sağlamaktır. Bilişim teknolojilerinin halk sağlığı alanında kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmaktır.

25 Aralık 2010 tarihinde yapılan toplantıda HASUDER Uzaktan Eğitim Okulu Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Şanda ÇALI, sekreterliğine Yrd.Doç.Dr. Ebru TURHAN, üyeliklerine Yrd.Doç.Dr. Yeşim ŞENOL, Uzm.Dr.Cengizhan AÇIKEL ve Uzm.Dr. Erol GÜRPINAR atandı.

Halk Sağlığı Bilişimi Çalışma grubunun amacı, Dünyada halk sağlığı bilişimi alanındaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin Türkiye’de yayılmasını sağlamaktır. Bilişim teknolojilerinin halk sağlığı alanında kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmaktır

A. Öner Kurt

Cengizhan Açıkel

Çağrı Emin Şahin

Baki Metin

Go to top