Menu

HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu BİLGİLENDİRME NOTU

Gündem Çocuk Derneği ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)’nın 10. Aile Mahkemesi’nde açmış oldukları “çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesi için” açtığı dava 29 Nisan 2016 tarihinde görülmüştür. Dava öncesinde konu ile ilgili ÇAÇAv üyeleri HASUDER’den uzman görüşü istemiştir. Aşağıda görülen ve pdf olarak sunulan uzman görüşü, HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu adına Yrd.Doç.Dr.Mehtap Türkay tarafından hazırlanmış ve HASUDER adına iletilmiştir.

Nükleer Santraller Bir Halk Sağlığı Sorunu: Çernobil insanlığa bir derstir!

1957’de kurulduğunun hemen sonrasında içlerinde Nobel ödülü kazanmış ünlü bilim insanları, edebiyatçı ve sanatçılarla barışseverlerin de bulunduğu 25 bin üyesi bulunan Nükleer Enerji Karşıtı Bilim İnsanları Örgütü (SANE) The New York Times gazetesine verdiği tam sayfa ilanda Amerikalıları “Bugüne kadar karşılaştığımız tehlikelerin hiçbirine benzemeyen bir tehlike ile karşı karşıyayız” diye uyarıyordu.

Çocuk açısından Adalet Kavramı Tartışma Toplantısı'nda Alınan Kararlar

2009 yılının ağustos ayında başlatılan çocuklara ve gençlere yönelik seks ticaretini durdurma kampanyasının binlerce üyesi, çocuklar için güvenli bir dünya yaratmak

Çalışma Planı

Türkiye’nin onayladığı bir çocuk uluslar arası belge de böylece iç hukukumuzda çocuğa karşı cinsel sömürü suçtur. Bu suçun yargı tarafından görmezden gelinmesi toplumun adalet duygusunu zedeler.

Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu Üye Listesi

Melikşah Ertem

Hilal Özcebe

ÇSÇG Ocak – 2013’te kurulmuştur.

AMAÇLARI;

  • Halk Sağlığı uzmanlarının çocuk sağlığı alanındaki bilgi ve deneyimlerine katkı sağlamak,
  • Türkiye´de çocuk sağlığı ile  ilgili konularda farkındalık yaratmak, bilinç ve bilgi düzeyini arttırmak. Bunu sağlayabilmek amacıyla
Go to top