Menu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri bir süredir hastanelerine yeni kadro açılmadığı için eğitimlerinin aksadığını belirterek çözüm yolları arıyordu. Geçen Eylül ayında hastanelerinin başhekimiyle durumu görüştü. Görüşme kayda geçsin diye bir dilekçeyle sorunlarını ilettiler. 2014 yılı Ocak ayında performans ödemelerinin "0" TL yatması üzerine, 29.01.2014 günü 2014 İlkbahar Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda hastanelerine yeterli asistan hekim kadrosu açılmazsa ve performans ödemelerinde iyileşme olmazsa süresiz greve gideceklerini basın açıklamasıyla duyurdular. 

14 Şubat Cuma günü döner sermaye komisyonu toplantısından performans ödemelerinin 300 TL dolayında belirlendiği haberi geldi. Aynı gün açıklanan 2014 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı kadrolarında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına hiç kadro açılmadığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına açılan kadroların ise gerek duyulanın yanında çok az olması nedeniyle 19 Şubat 2014'ten itibaren; hastanelerine her kliniğe yetecek kadar asistan kadrosu açılması ve performans ödemelerinin iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve başladılar.
Biz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin emeklerinin karşılığı ödemeler, insanca çalışma koşulları ve nitelikli eğitim alma taleplerini destekliyoruz.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu

 

HASUDER - Asistan Çalışma Grubu Üyeleri Listesi

(Ad Alfabetik)

Merhaba,

Neredeyse tüm anabilim dalı asistanları, özellikle asistan eğitimi başta olmak üzere sosyal ve özlük hakları gibi konularda benzer sorunlar yaşamaktadır. Asistanlar; eğitim niteliğinin düşüklüğü, eğitimde standardizasyonun sağlanamaması, eğitim veren kurumların insan gücü ve teknik-donanım açısından sorunlar yaşaması gibi nedenlerle, gerek akademik gelişim sürecinde gerekse akademik dışı mesleki yaşantılarında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Go to top